Đăng ký Roleplay

Họ tên Nhóm Địa bàn Thao tác
Vũ Trần Trung ETC Quản lý khu vực
Đào Thị Trang ETC Quản lý địa bàn Hà Nội
Nguyễn Quốc Đông ETC Quản lý khu vực
Phan Nhật Quang ETC ASM Nam Trung Bộ
Nguyễn Thị Kim Thúy ETC Giám đốc Chi nhánh Hà Nội
Nguyễn Thị Thanh Bảo ETC Quản lý khu vực Tây Nguyên
Huỳnh Nguyễn Ngọc Hân ETC Giám đốc Chi nhánh Đã Nẵng
Ngô Minh Anh Văn ETC
Trần Thị Thanh Thủy ETC Quản lý khu vực
Nguyễn Phước Cảnh Đạt ETC Quản lý khu vực
Lý Trần Trung ETC
Võ Thị Thanh Hồng ETC
Từ Đạt Huy ETC
Phan Thanh Hạt ETC Bình Đình
Test Team ETC
Nguyễn Thị Phương ETC ASM Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Thu Thùy ETC
Tống Thị Thu Trang ETC Quản lý khu vực
Bùi Huy Toàn ETC
Nguyễn Thị Hồng Gấm ETC ASM HCM
Nguyễn Trọng Nghĩa ETC Giám sát khu vực Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp
Trương Minh Quốc Linh ETC ASM KV Miền Đông
Trương Anh Tú ETC Phó phòng kinh doanh chi nhánh Hà Nội
Phạm Đình Duy ETC
Đặng Xuân Quý ETC Quản lý khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh
Cao Huy Dũng ETC ASM Bắc Ninh
Ngô Lâm Tới ETC
Trần Hải Nam ETC
Lương Võ Ngọc Dự ETC
Nguyễn Quang Xuân Việt ETC ASM Miền Tây
Nguyễn Minh Tuấn ETC
Phương Thu ETC Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Tựa ETC Quản lý khu vực
Bùi Thị Nguyệt OTC
Đỗ Hoài Nam OTC Quản lý khu vực
Nguyễn Duy Hải OTC Quản lý khu vực
Phạm Đăng Thép OTC GSBH Tây Bắc
Tôn Lê Anh Định OTC
Lê Anh Tuấn OTC
Lê Minh Trí OTC
Chu Xuân Trường OTC Giám sát bán hàng
Lê Đức Hà Tâm OTC
Bùi Gia Hưng OTC
Nguyễn Thị Quyên OTC
Mai Việt Trung OTC
Nguyễn Văn Liêm OTC Giám sát bán hàng
Trịnh Quốc Hùng OTC
Trần Anh Sơn OTC
Huỳnh Nguyễn Ngọc Hân OTC Giám đốc Chi nhánh Đã Nẵng
Phan Thanh Hạt OTC Bình Đình
Dương Ngọc Hưng OTC
Hoàng Thị Thu Hiền PS
Ngô Hồng Quân PS
Đỗ Thế Dương PS
Trương Anh Tú PS Phó phòng kinh doanh chi nhánh Hà Nội